ClickCease
PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2018

§ 1 Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepszewski.pl prowadzony jest przez firmę: Sklepszewski Karolina Brzozowska

wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 532-185-68-71, REGON 146442816

§ 2 Składanie zamówień

1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.

2. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na

stronie sklepu.

3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz

podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.

5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu

zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności

przy odbiorze.

§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo

wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej

opóźnienie.

2. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma

podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 4 dni). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją

płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do

podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to

być 1-2 dni robocze).

3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego

sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie

koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów

znajdujących się w koszyku Klienta.

4. Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa

koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta. Klientowi pozostaje

zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu.

§ 4 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na

konto bankowe sklepu.

3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 10 dni od momentu przyjęcia przez

sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

§ 5 Procedura reklamacji

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie

sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres sklep@sklepszewski.pl w celu ustalenia sposobu dalszego

postępowania.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko

zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.

3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1

przedmiotowego regulaminu.

4. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na

adres sklepu.

5. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.

6. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest

możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej

korekty faktury sprzedaży lub paragonu.

7. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu

ustalenia dalszego toku postępowania.

§ 6 Zwrot towarów

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w

terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.

2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.

3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres sklep@sklepszewski.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres

Ul.Wolność 2a 01-018 Warszawa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który

stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do

przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

4. Sklepu zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów.

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany

do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy

oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

8. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu

wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

§ 7 Zwrot pieniędzy

1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez

Klienta adres.

2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego

towaru.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów

marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014

roku o prawach konsumenta.

2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą

rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks

postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do

konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania

Klienta droga elektroniczną.

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie reklamacyjne

sporządzone w dniu ...............

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................

2. Adres: ...........................................

3. Data dokonania zakupu: ...........................................

4. Nazwa towaru: ...........................................

5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................

6. Cena brutto: ...........................................

7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................

8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................

9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................

10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru):

..............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia

do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

.......................................................

(czytelny podpis Klienta)

 

Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

dane firmy .....

........................................................

........................................................

........................................................

email: ........................

Ja ..................................................................................................................... niniejszym informuję

o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.............................................................................................. numer zamówienia ..........................................

Data zawarcia umowy to ........................................................ , data odbioru ....................................................

Imię i nazwisko ............................................ Adres .......................................................................................

Data .........................................................................................

............................................................

(czytelny podpis Klienta)


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu